Cookie Settings

Yasal Bildirim

KULLANIM ŞARTLARI

YSL Beauty için hazırlanarak yslbeauty.com adresinde kullanıma sunulan sitemize hoş geldiniz (bundan sonra “site” olarak anılacak).

Lütfen sitenin Kullanım Şartları’nı dikkatlice okuyunuz. Bu web sitesini kullanmakla, söz konusu Kullanım Şartları’nı kayıtsız şartsız kabul etmiş oluyorsunuz.

Bu site 281 rue Saint Honoré, 75008 Paris (Fransa) adresinde mukim, RCS Paris’e 439 533 530 sicil numarasıyla kayıtlı, YSL Beauty markasıyla faaliyet gösteren, 130.786.444 Euro sermayeli YSL Beauté, SAS adına geliştirilmiş ve yayınlanmıştır. (Bundan sonra “yayıncı firma” ya da “biz” olarak anılacak).

Yayın yönetmeni: Carla Henny de Preval

Sitenin barındırma hizmeti, bu belgenin sonunda detayları verilen Net Link firması tarafından sağlanmaktadır.

1. SİTEYE ERİŞİM

Bu sitenin erişimi ve kullanımı, 18 yaşından büyük olmayı ve geçerli bir e-posta adresine sahip olmayı gerektirir. 18 yaşından küçükler siteye ancak anne-babalarının izniyle girebilir.

Sitenin çeşitli yerlerinde, yıldız imli birtakım alanlar içeren bir form doldurmanız istenmektedir. Söz konusu alanları siteye girmeden önce doldurmuş olmalısınız. Hatalı veya eksik kayıtlar dikkate alınmayacaktır.

İleteceğiniz bilgilerin bilgi sistemlerimizde hatasız ve geçerli bir kimlik belgesi niteliğiyle kaydedileceğine dikkatinizi çekeriz. Bizi verilerinizde gerçekleşecek olası değişikliklerden haberdar etmenizi rica ederiz.

Siteye ve/veya sitenin bazı bölümlerine giriş kişisel erişim şifresi gerektirebilir. İlgili şifrelerinizin gizliliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almak sizin sorumluluğunuzdadır. Şifrelerinizi elbette her an değiştirebilirsiniz. Fakat şifrelerin yasa dışı kullanımını engellemek için, siteye ve/veya bazı bölümlerine erişim denemelerinin sayısı sınırlandırılabilir. Farkına vardığınız her türlü izinsiz kullanım eylemini lütfen bize bildiriniz.

Bu Kullanım Şartları’nda tanımlanan kurallara uyulmaması halinde siteye erişiminizi askıya alma hakkımız saklıdır. Böyle bir durumda sizi en kısa sürede bilgilendireceğiz.

Siteyi her an erişilebilir kılmak için tüm gayreti sarf etmekle birlikte, her koşulda erişim garantisi sunamamaktayız. Onarım, yenileme ve kontrolümüzde olamayacak başka birtakım nedenlerle siteye ulaşım gerçekten de kesintiye uğrayabilir.

2. FİKRİ MÜLKİYET

Site veya sitenin her bir parçası (markalar, resimler, metinler, videolar vb.) fikri mülkiyet koruması altındadır. Bu sitenin hazırlanması, büyük bir yatırım ve takımımızın ortak çalışmasıyla mümkün olmuştur. Bu nedenle, aksi ifade edilmediği sürece, web sitesinden ancak ve ancak ticari olmayan kişisel amaçlarla faydalanma hakkına sahipsiniz. Bu sitenin veya parçalarının, kısmen ya da bütünüyle, ticari amaç dâhil olmak üzere herhangi bir amaçla herhangi bir mecrada kullanılması, kopyalanması ve paylaşılması yasaktır. Özel durumlarda sitenin çeşitli mecralarda kısmen ya da bütünüyle kopyalanarak paylaşılması için gerekli izni verme yetkisi bize aittir. Bu çerçevedeki izin talepleri, paylaşım öncesinde şu adrese iletilmelidir: YSL Beauté, 106 rue Danton, 92691 Levallois-Perret Cedex.

3. SİTENİN KULLANIMI

İlk olarak, siteye erişim için, internet kullanımının gerektirdiği birtakım yetilere, yazılıma ve donanıma sahip olmanız gerektiğini hatırlatırız.

Bunun yanında internetin, veri iletiminin güvenliği, ulaşılabilirliği ve bütünlüğüne yönelik bir güvence sunmadığını da hatırlatarak, kontrolümüzde olmayan olası hatalardan, ihmallerden, silinmelerden, gecikmelerden, arızalardan (virüs kaynaklılar dâhil), iletişim hatlarından, donanımdan, yazılımdan ve bu sitede yayınlayacağınız herhangi bir içeriğin izinsiz kullanımından veya zarar görmesinden sorumlu tutulamayacağımızı bildiririz.

a. Kullanıcının genel sorumlulukları

Hoşgörü ve başkalarına saygı değerlerini savunuruz. Bu bağlamda bu sitede ırkçı, şiddet içeren, yabancı düşmanı, kindar, edebe aykırı ve kanunsuz söylemlere yer YOKTUR.

Bu siteyi kullanırken aşağıdakilerden uzak duracağınızı taahhüt ediyorsunuz:

Bu sitede yayınlamak istediğiniz her içeriğin tüm hak ve/veya izinlerine sahip olmanız gerektiğini unutmayınız. Buna göre, logo, amblem vb. imler taşıyan giyim yaratımları, mimari veya reklam unsurları (fotoğraflar dâhil) barındıran içerik yüklemeyiniz. Son olarak, çocukların yer aldığı içerikler (fotoğraf ve videolar dâhil) de bu siteye taşınamaz.

b. Belirli konulara dair hükümler

Sitede çeşitli konular hizmetinize sunulmuştur: İndirilebilir içerikler, çevrimiçi uygulamalar, kullanıcı içeriği, sohbet odaları vb. („Öğe(ler)“).

(i) İndirilebilir içerik

Sitenin içeriğinde indirmenize izin verilen bölümler olabilir (İndirilebilir içerik). İçerik indirmekle ya da indirilebilir bir içerik kullanmakla, bu Kullanım Şartları doğrultusunda hareket etmeyi kabul etmiş sayılırsınız.

Burada size sunulan indirilen içeriği kullanma hakkı, kişisel kullanıma yönelik, devredilemez, ücretsiz, herkese açık, telif haklarını yasal güvence altına alan bir hizmettir. İndirilen içeriğin her türlü çoğaltımı, dağıtımı veya değiştirilişi ancak açık onayımız üzerine gerçekleşebilir. Bu çerçevedeki izin talepleri, paylaşım öncesinde şu adrese iletilmelidir: YSL Beauté, 106 rue Danton, 92691 Levallois-Perret Cedex.

(ii) Çevrim içi uygulamalar

Sitenin içeriğinde kullanımınıza sunulan yazılım uygulamaları olabilir (Çevrim içi uygulamalar). Burada size çevrim içi kapsamda sunulan uygulamaları kullanma hakkı, kişisel kullanıma yönelik, devredilemez, ücretsiz, herkese açık bir hizmettir. Söz konusu uygulamaları kısmen dahi olsa hiçbir mecrada değiştirmeyeceğinizi, çoğaltmayacağınızı ve dağıtmayacağınızı onaylıyorsunuz.

Çevrim içi uygulamaya etki eden her türlü aksaklığı lütfen şu adrese bildiriniz: YSL Beauté, 106 rue Danton, 92691 Levallois-Perret Cedex. Söz konusu aksaklığı en kısa sürede gidermek için elimizden geleni yapacağız.

Çevrim içi uygulama olarak size sunulan, bir imge üzerinde denenebilecek (ör bir kozmetik ürününü sanal ortamda denemenize olanak tanıyan) aracın/uygulamanın, yalnız öngörülen amaca uygun ve kişisel kullanım kapsamında değerlendirilebileceğini onaylıyorsunuz. Bu aracı/uygulamayı başkalarının haklarını, itibarını ve onurunu zedeleyecek doğrultuda kullanamazsınız. Buna göre, kimsenin resmini açık izinleri olmaksızın değiştiremez ve yayınlayamazsınız. Son olarak, önceden bizden açıkça izin almaksızın, araç/uygulamayla sunulan (temsilî model içerikleri dâhil) içerikleri (değiştirilmiş ya da araç/uygulama kullanmadan olsa dahi) değiştiremez ve/veya dağıtamazsınız.

(iii) Kullanıcı içeriği

Sitede metin, fotoğraf, video, vb. kullanıcı içeriklerine ayrılmış bir alan sunabiliriz („Kullanıcı içeriği“).

Siteye Kullanıcı içeriği yüklemekle bize telifsiz, herkese açık, her yerde kullanılabilecek bir malzemeyi feshedilemez, daimî bir çerçevede kopyalama, değiştirme, dağıtma, tercüme etme, başka çalışmalarla bütünleştirme hakkını da tanıyorsunuz ve söz konusu Kullanıcı içeriği’ni kısmen ya da bütünüyle (Site dahil, sınırsızca) herhangi bir mecrada paylaşabileceğimizi onaylıyorsunuz.

Gönderdiğiniz içeriği sadece kendi sitelerimizde değil, „sosyal ağ“ olarak anılanlar dâhil olmak üzere başka sitelerde de kullanmamızı onaylıyorsunuz.

Bildiğiniz ve kabul ettiğiniz gibi, sosyal ağların kullanımı, kendi kullanım şartlarına tabi olarak ilan edilmektedir. Buna göre, bizim de o mecralarda ilan edilen çerçevede içerik kullanmak durumunda olduğumuzu açıkça onaylıyorsunuz. Bu şartlar altında, özellikle sunulan haklar, bu hakların geçerlilik süresi ve içerik silme gibi konularda, sosyal ağların belirlediği kullanım şartları doğrultusundaki içerik kullanımından biz herhangi bir şekilde sorumlu tutulamayacağız.

Sosyal ağların belirlediği koşullar ışığında içerik kullanımı bakımından üçüncü kişilerden gelebilecek hak iddialarıyla yüzleşmek sizin sorumluluğunuzdadır.

Yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın, sosyal ağlar gibi başka web sitelerinde içerik kullanımında ilgili tarafların bilgisi ve rızası ile hareket edeceğinizi de onaylıyorsunuz.

Son olarak, içeriğin başka web sitelerince „viral“ tabir edilen iletişim sınıfında değerlendirilebileceğini, dolayısıyla da bizim bu kapsamda herhangi bir sorumluluk üstlenemeyeceğimizi biliyor ve kabul ediyorsunuz (ve telif sahiplerinden izin aldığınızı beyan ediyorsunuz).

Bu sitede kullanıcı içeriği yayınlayışınız sizin seçiminiz ve sorumluluğunuz ile gerçekleşir. Buna rağmen sizi, kullanıcı içeriğinin kanuna ve edebe aykırı olmaması ve başkalarının haklarını ihlal etmemesi gerektiği konusunda uyarmakta yarar görüyoruz. Açıkça yasa dışı ve/veya edebe aykırı ve/veya başkalarının haklarını ihlal edici nitelikte bir kullanıcı içeriğini her an siteden kaldırma hakkımızı saklı tutarız.

Lütfen siz de güncel yasalara ve/veya etik ilkelere ve/veya başkalarının haklarına aykırı nitelikte olabilecek her türlü kullanıcı içeriğini şu adresten bize bildiriniz: YSL Beauté, 106 rue Danton, 92691 Levallois-Perret Cedex.

(iv) Forum

Diğer kullanıcılarla iletişim kurabileceğiniz bir alan sunabiliriz („Forum“).

Bu forum yasayı, etik ilkeleri ve başkalarının haklarını ihlal etmeyecek şekilde kullanılmalıdır.

Lütfen siz de güncel yasalara ve/veya etik ilkelere ve/veya başkalarının haklarına aykırı nitelikte olabilecek her türlü iletişimi şu adresten bize bildiriniz: YSL Beauté, 106 rue Danton, 92691 Levallois-Perret Cedex.

4. SİTE BİLGİLERİ

a. Genel hükümler

Size doğru bilgi ve güncelleme sunmaya özen göstermekle birlikte, veri iletişimi ve internet bilgilerinin teknik açıdan yeterince güvenli olamaması ışığında biz de bu sitedeki bütün bilgilerin doğruluğunu garanti edememekteyiz.

Ayrıca, özellikle dış kaynaklı saldırılar nedeniyle sitede hatalar ve eksiklikler oluşabileceğini hatırlatmak isteriz. Lütfen olası hata veya eksiklikleri şu adresten bize bildiriniz: YSL Beauté, 106 rue Danton, 92691 Levallois-Perret Cedex.

b. Ürün ve hizmet bilgileri

Aksi belirtilmediği müddetçe, bu sitedeki ürün ve hizmetler satış teklifi niteliği taşımamakta olup, sitenin yayınlandığı ülkede satışa sunulan ürün ve hizmetlerin tanıtımı gayesiyle sunulmaktadır.

c. Öneriler ve tanı araçları

Bu sitede sunulan öneriler ve/veya tanı araçları sadece kozmetik önerilerde bulunma hedefli simülasyonlardır.

Aktarılan bilgiler tamamen tanıtım amaçlı olup ne tibbî tanının, ne klinik muayenenin, ne de doktor tedavisinin yerini tutabilir.

Dolayısıyla, bu araçların kullanımıyla ilintili önerilerin ideal sonuç vereceğini garanti edemeyeceğimiz gibi, faydalara dair herhangi bir sorumluluk da üstlenemeyiz.

Daha fazla bilgi için ya da aklınıza takılan bir konu olması halinde doktorunuza danışmanızı ve/veya şu adresten bize ulaşmanızı öneririz: YSL Beaute, 106 rue Danton, 92691 Levallois-Perret Cedex.

d. Hiper metin linkleri

Bu sitede kurulu hiper metin linkleri, sizi, üçüncü şahıslar tarafından yayınlanan, içeriğini bizim kontrol edemediğimiz web sitelerine yönlendirebilir. İnternet taramanızı kolaylaştırma maksadıyla siteye eklenen bu bağlantıları kullanarak üçüncü şahısların sitelerine girmek tamamen sizin seçiminiz ve sizin sorumluluğunuzla gerçekleşecektir.

Siz kendiniz de bu siteye bir hiper metin linki eklemek ister iseniz önce şu adresten bir izin talebinde bulunmalısınız: YSL Beaute, 106 rue Danton, 92691 Levallois-Perret Cedex.

e. Çerezler

Çerezler, internette bir siteyi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızda depolanan (hangi siteleri gezdiniz, hangi tarihte ve saatte vb. konulu) küçük birtakım dosyalardır. Söz konusu siteyi bir sonraki ziyaretinizde okunabilirler.

Site işlevlerinden bütünüyle faydalanabilmek için çerezlere izin verilmesi önerilir. Çerezlerin amacının sizin kimliğinizi tespit etmek olmadığını, çerezlerle toplanan bilgilerin bilgisayarınızda en fazla 6 ay saklandığını vurgulamak isteriz.

Bununla beraber Fransız Ulusal Veri Koruma Komisyonu’nun önerisi doğrultusunda size, tarayıcınızda ilgili ayarları gerçekleştirmek suretiyle çerezlerin kaydına engel olabileceğinizi bildirmekte fayda görüyoruz (detaylı bilgi için bkz. http://www.cnil.fr, "cookies" başlığı).

5. KİŞİSEL VERİLER

L’Oréal, işi sürecinde zaman zaman kişisel bilgiler toplayacaktır.

Kişisel bilgilerinizi aşağıdaki amaçlarla kullanabiliriz:
• Toplama gerekçesi olarak belirtilen amaç (ve öngörebileceğiniz makul başka benzer amaçlar) doğrultusunda,
• Onayladığınız amaçlar doğrultusunda, ya da
• Yasaların izin verdiği ya da gerektirdiği doğrultuda.

Genel olarak biz topladığımız kişisel bilgilerinizi yalnız ticari faaliyetimiz ile ilintili amaçlar doğrultusunda kullanırız. Bu amaçlar şunlar olabilir:
• Kimliğinizi doğrulama,
• Sizinle (SMS ve e-posta dâhil elektronik mesajlar, posta, telefon ya da diğer yasal kanallardan) temasa geçme,
• Size ürün veya hizmet sağlama ya da sizden ürün veya hizmet tedarik etme,
• Aramızdaki iş ilişkisi kapsamındaki konuları, sorunları ve şikâyetleri dile getirme ve
• Ürünlerimizi, hizmetimizi ve işimizi geliştirme ve iyileştirme.

L’Oréal’in ne türden kişisel bilgiler topladığı ve bu bilgilerin hangi amaçlarla kullanılacağı, duruma göre değişecektir. Aşağıda, L’Oréal tarafından normal şartlarda belli durumlarda toplanan bilgi türlerine ve bunların nasıl kullanıldığına dair birtakım örnekler yer almaktadır.

Tüketiciler

Genel olarak L’Oréal tüketicilere dair şu türden kişisel bilgiler toplar: isim, iletişim bilgileri (posta ve e-posta adresleri ile telefon numaraları), cinsiyet, yaş ve doğum tarihi, ürün tercihleri, satın alma alışkanlıkları, kredi kartı detayları ve tüketicilerle aramızdaki iş ilişkisine dair başkaca bilgiler. Bu kişisel bilgileri genellikle ürün ve hizmet sunmaya destek olarak, tanıtım gayeleriyle ve kendi idari süreçlerimiz kapsamında kullanıyoruz.

L’Oréal tüketicilerin kişisel bilgilerini çeşitli kanallardan toplayabilir. Tüketiciler kişisel bilgilerini aşağıdaki yollarla bize (veya acentelerimize ya da yüklenicilerimize) doğrudan iletirler:
• Web sitemizi veya satış noktalarımızı ziyaret ederek,
• Ürünlerimizi temin ederek veya kullanarak,
• Bir yarışmaya ya da promosyona katılarak,
• Bir ankete katılarak,
• Bir kulübümüze veya posta listemize katılarak, ya da
• Bize başka bir vesileyle ulaşarak.

Tüketicilerin kişisel bilgilerini kendi elimizdeki verilerden de derleyebiliriz. Örneğin elimizdeki kayıtlardan tüketicinin ürün ve hizmetlerimizden ne çerçevede faydalandığını ya da bizimle olan geçmiş iş ilişkisini incelemek suretiyle.

Ayrıca, tüketicilerin kişisel bilgilerini kamuya açık kaynaklardan veya (doğrudan tüketiciden almanın anlamlı / pratik olmadığı durumlarda) üçüncü kişilerden de edinebiliriz.

İş başvurusunda bulunanlar

L’Oréal iş başvurusunda bulunan kişilere dair çeşitli bilgiler toplar, ör. isim, iletişim bilgileri (posta ve e-posta adresi ile telefon numaraları dâhil) iş ve eğitim geçmişi, özgeçmiş ve iş başvurusunun parçası olan her türlü bilgi. Ayrıca, psikolojik testler ya da yetenek testleri ve referans kapsamına giren kişisel bilgiler de talep edebiliriz. Tüm bu bilgiler sadece kişinin boş pozisyona uygunluğunu değerlendirmekte kullanılır. İlgili bilgiler iş başvurusu üzerine toplanır.

Tedarikçiler, Alıcılar ve Yükleniciler

L’Oréal’in topladığı, genelde bireylerin oluşturduğu tedarikçilerin, alıcıların ve yüklenicilerin bilgileri kapsamına isim, iletişim bilgileri (posta ve e-posta adresleri ile telefon numaraları dâhil) ödeme ve banka detayları girer. Bu bilgileri, tedarikçi, alıcı, ya da yüklenici olabilen bu kişilerle aramızdaki işlemlerde veya onlarla olan iş ilişkimizle ilintili idari süreçlerimizde olduğu kadar, ticari ilişkilerimizi oluşturma ve yönetme amacıyla da kullanırız. Bu bilgiler, tedarikçiler, alıcılar ve yükleniciler bizimle temas kurduğunda, bir hizmet talebini yanıtladığında veya bize bir mal veya hizmet sağlama teklifinde bulunduğunda toplanır.

Web sitelerimizi kullandığınızda L’Oréal "tıklama" bilgileri de toplayabilir (sitelerimizin hangi alanlarına girdiniz, giriş zamanı ve tarihi, kullanılan tarayıcı, IP adresiniz ve sitemizden hemen önce bulunduğunuz, sizi sitemize aktaran web sitesi gibi). Ayrıca „çerez“ bilgileri de toplayabiliriz (web sitesini kullanışınıza dair kullanıcı tercihleri gibi). Bu bilgiler, L’Oréal web sitelerini özelleştirme ve geliştirme dâhil çeşitli amaçlarla kullanılabilir. İnternet ayarlarınızı „çerezler“i engelleyecek şekilde değiştirmeniz mümkün olmakla birlikte, web sitelerimizdeki kimi işlevler bu bilgilere gereksinim duyabilir ve bu bilgiler toplanamadığı durumda ulaşılamıyor ya da tam olarak yerine getirilemiyor olabilir.

Yasa, bazı kişisel bilgileri „hassas bilgi“ olarak tanımlar. Hassas bilgiden kasıt ırk veya etnik köken, politik düşünceler ve üyelikler, dini ve felsefi inançlar ve ilişkiler, profesyonel ve ticari ortaklıklar, sendika üyeliği, cinsel tercih/yaşam, suç kayıtları ve sağlık bilgileridir (genetik ve biyometrik bilgiler dâhil). L’Oréal genellikle bireylerin bu türden hassas bilgilerini toplamaz. Bu tip bir bilgiyi herhangi bir nedenle bizimle paylaştığınız zaman (söz gelimi bize alerji veya cilt hassasiyeti gibi sağlığınıza dair bir bilgi iletince), bizim söz konusu bilgiyi yasanın izin verdiği ve bizimle paylaştığınız çerçevede toplama, kullanma ve paylaşma iznini de vermiş sayılacaksınız. Biz de elbette bu tip bilgilere hassasiyetle yaklaşacağız.

Size ait bilgileri şu vesilelerle toplayabiliriz: (i) bir hizmet için kaydolduğunuzda, (ii) İndirilebilir İçerik indirdiğinizde, (iii) bir Bölüt ve/veya tanı aracı kullandığınızda, (iv) bir oyun/yarışma için kayıt yaptırdığınızda, (v) bize bir e-posta gönderdiğinizde (vi) bir araştırma veya anket kapsamında.

Bu kişisel veriler yalnızca YSL Beauté için, aşağıdaki çerçevelerde kullanılacaktır:

6 Ocak 1978’de çıkarılan ve 2004 yılında yenilenen Fransız Bilişim ve Özgürlükler Yasası’na göre, size ait bilgilere erişim, itiraz, düzeltim ve silme hakkınız saklıdır. Bu hakkınızdan faydalanmak için kimliğiniz veya pasaportunuzun bir fotokopisini ekleyeceğiniz bir e-postayı şu adrese atmanız yeterlidir: YSL Beauté, 1 rue Pasquier, 92300 Levallois Perret, Fransa.

YSL BY ME’DE ÇEVRİM İÇİ DEĞİŞİKLİKLER KAYDI

YSL by Me’ye hoş geldiniz. Herkese açık olan bu alan, sizi de Gizlik Denetimi ve Site Kullanım Şartları doğrultusunda YSL Beauté marka fikir panolarındaki yaratımlara katkıda bulunmaya davet ediyor.

DEĞİŞİKLİKLER İÇİN KURALLAR

Bu sayfa bir site yetkilisi tarafından denetlenmektedir, yani yayınlayacağınız tüm müşteri içerikleri bir denetmenin kontrolüne tabidir. Denetmen, içeriklerin YSL by Me özelleştirilmiş alanının standartlarında, yasalar ve yönetmelikler ile uyumlu ve yapıcı katkı sağlıyor olmasını gözetir.

Denetmen, Gizlilik Denetimi ve/veya Kullanım Şartları ve İçerik Özelleştirme kurallarıyla çelişen şu türden her içeriği silme hakkını saklı tutar:

Söz konusu içeriğin silindiği, yayınlayıcısına e-posta ile bildirilir.

Kişiselleştirilmiş yayınlama alanlarına yüklenen tüm içerikler sadece YSL Beauté markasının güzellik, beslenme, spor psikolojisi ve toplumsal yaşam konulu etkinliklerine odaklanabilir. Kişisel içeriğin okuyanları dehşete düşürmemesi ve rencide etmemesi zorunluluğunu da yayınlayıcılara hatırlatmak isteriz.

Lütfen, bu tüzükte belirtilen ilkelerle uyumlu olmadığını düşündüğünüz ve/veya sizi dehşete düşüren her türlü kişisel içeriği "Suistimal Bildir" linkinden bize bildiriniz.

YAYINLAYICILARIN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a. Bu alanda yayınlanan içerikler

Herhangi bir yorum yayınlayan herkes, ilgili içeriğin fikri mülkiyet haklarına sahip olmalıdır. Bu sayfada yayınlanacak kişisel içerik, yayınlayıcısının sorumluluğundadır. Herkesin bu sayfada yayınladığı her türlü içerikle ilintili tüm haklara ve izinlere sahip olması gerektiğini hatırlatırız.

Genel olarak yayınlayıcılar (i) zararlı, tehditkâr, yasa dışı, karalayıcı, başkalarının haklarını ihlal edici, kaba, taciz edici, şiddete, ırkçı, dinci ya da etnik nefrete teşvik eden, edebe aykırı, müstehcen, gizlilik veya yayınlama haklarına müdahale niteliğinde, (ii) adres ve telefon bilgilerini paylaşmak suretiyle herhangi birinin kimliğini açığa çıkaran, (iii) marka, metin, fotoğraf, resim, video vb. haklarını elinde bulunduranları olumsuz etkileyen içerik yayınlayamazlar.

Ayrıca, YSL by Me alanını (i) başkalarını korkutma ve taciz etme, (ii) amaç dışı, örneğin bir buluşma alanı veya (iii) reklam ve tanıtım aracı olarak kullanmak yasaktır.

Tüm yayınlayıcılardan bu alanın kurallara uygun kullanımına katkıda bulunmalarını rica ederiz.

b. Sosyal ağlarda yayınlanan içerikler

Yayınlayıcılar, kişisel içeriği sadece YSL Beauté sitesinde değil, "sosyal ağlar" olarak bilinenler dâhil olmak üzere dış mecralarda da paylaşma hakkına sahiptir.

Yayınlayıcı bu bağlamda sosyal ağların kullanımının sadece bu sosyal ağlar tarafından belirlenen kullanım koşullarına tabi olduğunu bilir ve kabul eder. Buna göre yayınlayıcı YSL Beauté linkine ek olarak söz konusu sitenin koşullarının bağlayıcı olduğunu onaylar ve kabul eder. YSL Beauté, sosyal ağların oluşturduğu kurallar ışığında, özellikle tanınan haklar, bunların süresi ya da silinecek içerik konularında içeriklerin kişilerin kendince veya üçüncü kişilerce kullanımı temelinde herhangi bir sorumluluk üstlenemez.

Yayınlayıcılar, üçüncü kişilere yönelik, sosyal ağ kullanım koşullarına uygun içerik kullanımı temelindeki şikâyetlerini kendileri gerçekleştirir.

Yukarıdaki hükümlerden ayrı olarak, yayınlayıcı, sosyal ağlar gibi dış mecralarda içerik kullanımının ilgili mirasçıların bilgisi ve onayına tabi olduğunu kabul eder.

Son olarak, yayınlayıcı, (telif sahiplerinin bilgisi ve izniyle yayınladığını onayladığı) içeriğin bu dış mecralarca „viral“ iletişim olarak sınıflandırılabileceğini ve YSL Beauté’nin hiçbir hak talebinde yükümlülük üstlenmediğini bilir, onaylar.

ÖNERİLER

Tüm yayınlayıcılara, üçüncü kişilerin suistimal ihtimaline karşı, kişiselleştirilen içerikte kendi (telefon numaraları, e-posta adresleri vb.) kişisel bilgilerine yer vermekten kaçınmaları önerilir.

Yayınlayıcılara kişisel içeriklerinde yazım hatalarına dikkat etme ve herkes tarafından anlaşılamayabilen „kısa mesaj dili“ kullanmama hassasiyetini gösterdikleri için teşekkür ederiz.

OKUYUCULARIN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Müşteri içeriğini okuyan her kullanıcı, yazarın fikri mülkiyet haklarına saygı göstermelidir. Özellikle de kişisel içerikleri yazarlarının izni olmaksızın başka mecralarda (sosyal ağlar, forumlar ve blog dâhil) paylaşmamaya dikkat etmelidir.

Bununla beraber, okuyucular bu alanın ve kişisel içerik yazarının (gerçek ya da takma) adını belirtmek koşuluyla özel danışma, bilgi ya da araştırma amacıyla kişisel içeriği bütünüyle veya alıntı yaparak başka mecralarda paylaşabilir.